Виртуална кухня Марица – Мерич№ CB005.1.23.017

European Union

Карта

Актуална карта за Мерич (линк)

"Карта на традиционните храни в Мерич" е разработена на базата на проведеното проучване "Традиционната кулинарна култура в региона на град Мерич и местни ресторанти". Целта на проучването е да представи: кулинарната култура на община Мерич (Марица) и региона; факторите, които са повлияли на тази култура; както и позабравени кулинарни изкушения. В тази връзка в проучването са предоставени сведения за кулинарната култура на гр. Мерич и региона, изследвани са и са посочени примери за съществуващата кулинарна култура в региона, т.е. традиционната кухня и настъпилите промени.

Дата на последна актуализация: 12.09.2017