Виртуална кухня Марица – Мерич№ CB005.1.23.017

European Union

Карта

Актуална карта за Хасково (линк)

Карта "Местни области с традиционна кухня в Област Хасково" е разработена на базата на проведеното проучване "Местни области с традиционна кухня в Област Хасково". Целта на това проучване бе да определи кои са най-търсените традиционни ястия, които се предлагат в заведенията за хранене в Област Хасково и в тази връзка то покрива заведенията за хранене в областта, които са включени в Националния регистър на обектите за обществено хранене и търговия на дребно с храни, Сектор „Обекти за обществено хранене“ идентифицирани като: ресторанти, заведения за бързо обслужване и кафе сладкарници. Като резултат от проучването са обособени три местни области с традиционна кухня в Област Хасково. Електронната карта представя тези три местни области в региона, всяка от които се характеризира с традиционната за нея кухня. Представена е кракта характеристика на Местна област „Сакар планина”, Местна област „Горнотракийска низина” и Местна област „Източни Родопи“ и са показани идентифицираните типични ястия. Основните констатации от проведеното проучване свързани с идентифицирането на местните области с традиционна кухня в Област Хасково са:

 • В проучването „Местни области с традиционна кухня в област Хасково“ се включиха 53 респонденти, от които: 32 представители на обекти за обществено хранене, допитани чрез онлайн анкета и 20 представители на обекти за обществено хранене, анкетирани чрез анкетьор;
 • В рамките на проучването бяха анкетирани 28 ресторанта и 24 заведения за бързо обслужване
 • В община Хасково са налице най-много обекти за обществено хранене, които са включиха в проучването – 15
 • От Общините Стамболово, Маджарово и Симеоновград в проучването бяха включени само по 2 обекта за обществено хранене
 • 46 от 52 са отговорили, че в техния обект се предлага местна традиционна кухня
 • 51 ястия са определени от информаторите като най-търсени местни традиционни в техните обекти.
 • Причините за включването на местни традиционни ястия основно са: пазарни принципи, местен патриотизъм и желание за промотиране и съхраняване на

традиционната кухня, туристите и гостите на населените места, в интерес на които се предлагат такъв тип ястия.

 • Налице e разнообразие от ястия, които попадат в обхвата на местни традиционни ястия
 • Посочени са и ястия, които по-скоро са характерни като цяло за българската национална кухня.
 • Неразбирането на концепцията „местна традиционна кухня“ е една от предполагаемите причини за включването на ястия, които не са характерни за региона. Друга предполагаема причина според изследователския екип на проучването е, че информаторите са водени и от условието „най-търсени ястия от клиентите“.
 • Клиентите, които поръчват местни традиционни ястия в заведения за хранене в област Хасково са основно: местни хора и гости на града/селото, попадащи във възрастовата група 30-60 години.
 • Над 50 % от клиентите в заведенията, включени в настоящото проучването, поръчват повече местна традиционна кухня
 • 91,3 % от анкетираните са отговорили, че клиентите не търсят местни традиционни ястия, които заведенията не предлагат
 • Включените заведения за хранене от област Хасково основно зареждат продукти от местни доставчици и местния пазар
 • Категорично над 90 % от допитаните смятат, че местната традиционна кухня трябва да бъде популяризирана в България и света.
 • Най-предпочитан начин за популяризиране на традиционната местна кухня е „чрез медийна реклама“.
 • Категорично участниците в проучването подкрепят държавата да се включи в процеса по популяризация на местните традиции и обичаи.
 • Благоприятните географски характеристики на региона, богатите туристически ресурси и запазените традиции в храненето благоприятстват за развитието на кулинарен туризъм съчетан с културно - познавателен.
 • Познаването на особеностите на регионалните български кухни би позволило успешното им използване в комплекса от услуги при кулинарния туризъм и съчетаването на кулинарния туризъм с другите типове туризъм, като например планински, морски, СПА/ балнео туризъм, еко туризъм, селски туризъм и др.
 • В процеса на работа проучването е установено, че липсва контактна информация за голяма част от заведенията, включени в Националния регистър на обектите за обществено хранене и търговия на дребно с храни, което би създало и занапред обструкции при изследвания с тази целева група.
 • В Националния регистър на обектите за обществено хранене и търговия на дребно с храни с данни за област Хасково са налице разминавания и повтарящи се обекти за обществено хранене, което показва необходимостта от изчистване на пропуските от страна на БАБХ, за да бъде възможно коректното използване на данни от Регистъра.
 • Към настоящия момент няма изработена официална кулинарна карта на България, която да представи регионализацията на българската национална кухня и в частност за Област Хасково.

 • В резултат от проучването за Област Хасково се идентифицират следните местни области с традиционна кухня: Горнотракийска низина, Сакар планина и Източни Родопи.
Дата на последна актуализация: 12.09.2017