Maritza-Meriç sanal mutfağı№ CB005.1.23.017

European Union

PARTNERLER

“Maritza-Meriç sanal mutfağı” projesi partnerliği Bulgaristan ve Türkiye’den 2 partnerden oluşmaktadır.
Partnerler proje hedeflerinin yerine getirilmesi için bilgi, beceri ve gayretlerini birleştireceklerdir.

Maritza Bölgesel Belediyeler Birliği

Web site: http://www.maritza.info

Meriç Kaymakamlığı Çeltik Komisyonu Başkanlığı

Web site: www.meric.gov.tr

Дата на последна актуализация: 12.09.2017