Maritza-Meriç sanal mutfağı№ CB005.1.23.017

European Union

HABERLER

İKİNCİ ÇALIŞMA TOPLANTISI


2014-2020 INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı tarafından finanse edilen № CB005.1.23.017 “Maritza-Meriç sanal mutfağı” projesinin ikinci çalışma toplantısı 11 Aralık 2017 tarihinde, Klokotnitsa Business İncubator’da, Maritza Bölgesel Belediyeler Birliği ofisinde gerçekleştirildi.

Toplantıda 11 katılımcı hazır bulundu – öncü partner olan Maritza Bölgesel Belediyeler Birliği ekibinden 3 temsilci, ikinci partner olan Meriç Çeltik komisyonu ekibinden 3 temsilci, Meriç Kaymakamı ve Meriç Çeltik komisyonu başkanı Erinç Demir, Gıda Tarım ve Hayvancılık Meriç İlçe Müdürü, Meriç Sağlık Müdürü, Meriç Ziraat Odası Başkanı ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü katıldı. Maritza Bölgesel Belediyeler Birliğinin toplantı için proje bütçesinden hazırladıkları: proje ekibinden 6 katılımcıya materyaller (kapaklı bilgilendirme materyalleri paketi, program, proje faaliyetleri hakkında bilgi ve faaliyet çizelgesi) ve proje ekibinden 6 katılımcıya kırtasiye gereçleri ( CD paketi, zarf dosya ve tükenmez kalem). Maritza Bölgesel Belediyeler Birliği kendi bütçesinden geri kalan katılımcılar için de materyaller sağladı (kapaklı bilgilendirme materyalleri paketi, program, proje faaliyetleri hakkında bilgi ve faaliyet çizelgesi).

Toplantı RMA “Maritza” yönetim müdürü ve proje yönetimi sorumlusu Rayna Yovcheva tarafından açıldı. Karşılama konuşmasında Bayan Yovcheva şu ana kadarki proje çalışmalarında gösterilen itina ve faaliyetlerin düzgün şekilde uygulanması üzerinde durdu. Meriç Kaymakamı Erinç Demir de açılış konuşmasında yapılan başarılı çalışmalar ve faydalı ortaklık için partnerleri tebrik etti.

İlk tartışma oturumu sırasında partnerler Haskovo ve Meriç’te yapılan araştırmalarla ilgili elde edilen sonuçları ve iki bölge için hazırlanacak haritaları sundular. (Faaliyet 1 ve 2). Tüm partnerler hazırlanan araştırmalarda Faaliyet 3 ve 4’te yer alan ürünlerin oluşturulması için gerekli bilgilerin bulunduğu konusunda hemfikirdi.

İkinci tartışma oturumu esnasında öncü partner Faaliyet 3 Videolu yemek tarifleri – Haskovo ve Meriç’ten geleneksel tarifler çalışmalarındaki ilerlemeyi sundu. Bayan Yovcheva video kliplerin çekimi için ihale prosedürünün yürütülmekte olduğunu açıkladı. İki partner de çekimi yapılacak tarifleri seçmişlerdir ve onlar da prosedüre katılmıştır. Bayan Yovcheva video kliplerin çekimi için sözleşmenin yıl sonuna kadar imzalanacağını ve kliperin dördüncü üç aylık sürenin sonuna kadar (20 mart 2018) hazır olacaklarını belirtti. Bu oturum esnasında Faaliyet 4 “Virtual Şef” ve “Haskovo ve Meriç yemek pişiriyor” web platformu da tanıtıldı. İlk önce web platformunun ilerlemesi tanıtıldı. Bayan Yovcheva platformun geliştirilmesi için gerekli sözleşmelerin imzalandığını belirtti. Platformun domaini seçilmiştir: virtual-chef.eu. Web platformu açıktır ve proje ile yapılan etkinlikler hakkında bilgileri içermektedir. Partnerler platformun geri kalan kısımlarını ve hangi bilgilerin hazırlanıp yüklenmesi gerektiğini görüştüler. “Haskovo ve Meriç yemek pişiriyor” mobil uygulaması konusunda Bayan Yovcheva sözleşmenin imzalandığını ve geliştirilme aşamasında olduğunu belirtti. Partnerler uygulamaya ne tür bilgilerin yükleneceğini belirlediler.

Üçüncü tartışma oturumu esnasında Faaliyet 5,6 ve 7 görüşüldü.

Faaliyet 5 Haskovo ve Meriç yemek pişiriyor festivali hakkında ikinci partner Şubat 2018 de festival organizasyonu, toplantı salonu, simultane çeviri donanımı, catering, moderatör ve tercümanlar için sözleşme imzalanacağını belirtti. Festival için gerekli materyallerin hazırlanması konusunda ikinci partner artık sözleşme imzalamış olduklarını belirtti. Faaliyet 6: Bulgaristan’da bilgilendirme ve tanıtım konusunda öncü partner açılış basın toplantısı ve Mayıs-Haziran 2017 döneminde 4 medya yayınının yapılması ile ilgili ilerlemeyi tanıttı. Öncü partner Aralık 2017’de daha 4 medya yayınının yapılacağını ve geri kalan yayınların da kaydedilen ilerlemeye göre planlanacaklarını belirtti. Tanıtım tabelası da dördüncü üç aylık süre içerisinde tamamlanacaktır. Faaliyet 7: Türkiye’de bilgilendirme ve tanıtım konusunda ikinci partner Geleneksel yemek tariflerini içerecek yemek kitabının ve proje tanıtım broşürlerinin tasarımı için hazırlıklar konusunda ilerlemeyi tanıttı. Projenin kayıt edilen çalışma çizelgesine göre partnerler gerçekleştirilecek olan etkinlikler için aşağıdaki zaman çizelgesini belirlediler:

  • Videolar hazırlandıktan sonra Nisan 2018’de Bulgaristan, Haskovo’da 3 çalışma toplantısı
  • Türkiye, Edirne’de Haskovo ve Meriç yemek pişiriyor festivali – Mayıs 2018 (17 Mayıstan önce)
  • 4 çalışma toplantısı (kapanış) Türkiye, Edirne/Meriç’te. Edirne/Meriç’te kapanış basın toplantısı - Mayıs 2018 (17 Mayıstan önce) festivalle beraber yapılacaktır.

Planlanan konular ve zaman çizelgesi hakkında tartışmaların bitiminden sonra partnerler gelecekte olası işbirliği fikirlerini ve imkanları, onların Avrupa Komisyonu tarafından doğrudan finanse edilen programlar ve INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının planlanan ikinci teklif çağrısı öncelikleri ve kurallarıyla uygunluklarını görüştüler