Maritza-Meriç sanal mutfağı№ CB005.1.23.017

European Union

HABERLER

Birinci çalışma toplantısı


12 mayıs 2017 tarihinde Türkiye, Edirne’de Interreg-IPA 2014-2020 Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı tarafından finanse edilen CB005.1.23.017 numaralı “Maritza – Meriç sanal mutfağı” projesinin birinci çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı Meriç Çeltik Komisyonu başkanı ve Meriç kaymakamı İzzet Cem Eser tarafından açıldı, toplantıya iki partner kuruluştan temsilciler katıldı. Proje faaliyetlerinin yerine getirilmesiyle ilgili farklı konular görüşüldü. Faaliyetlerin yerine getirme çizelgesi ve partnerlerin sorumlulukları güncellendi. Alt yüklenicilerin seçilmesiyle ilgili gerçekleştirilmesi gereken prosedürler ve ihalelerin olağan şekilde yerine getirilmesi için gerekli süreler görüşüldü. Haskovo ve Meriç’te gerçekleştirilecek araştırmalar (Faaliyet 1 ve Faaliyet 2) için çalışma organizasyonu ile ilgili olarak katılımcılar araştırmaların kapsamını, hedeflerini, içeriklerini, son teslim tarihlerini belirlediler.