Виртуална кухня Марица – Мерич№ CB005.1.23.017

European Union

Резюме

Изпълнението на проект „Виртуална кухня Марица - Мерич”, № CB005.1.23.017, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Турция 2014-2020, стартира РСО „Марица“ в партньорство с RPC в регион Мерич през месец март 2017 г. Проектът е с продължителност 15 месеца с общ бюджет за двата партньора 81 267,15 евро.

„Виртуална кухня Марица - Мерич” ще допринесе за укрепване на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция в областта на устойчивия туризъм. Проектът предлага възможности за сътрудничество и работа в мрежа между регионите Хасково и Мерич за създаването на общи продукти в областта на традиционната кухня и за организацията на трансгранични инициативи с промоционален характер.

Обща цел: да допринесе за по-активното създаване на мрежа между регионите Хасково и Мерич за развитие на устойчив туризъм на базата на традиционната кухня чрез трансгранични инициативи. Специфични цели:

1) Планиране и изпълнение на теренно проучване в региони Хасково и Мерич за събиране на традиционни рецепти от двата региона и места за хранене с традиционна кухня; 2) Разработване на ИКТ инструмент и смарт приложение за представяне и популяризиране на традиционната кухня на региони Хасково и Мерич и за създаване на контакти между партньорите по проекта и регионалните участници в туризма. 3) Насърчаване промотирането и култивирането на традиционната кухня на трансграничния регион, като част от културното наследство на Хасково и Мерич.

Проектът интегрира 7 основни дейности и залагайки на подхода на участието дава възможност на местната общност от двете страни на границата да направи оценка и да натрупа познания по отношение на въпросите от местно значение за развитието на туризма. Проектът съчетава разнообразни меки действия като проучвания, разработване на ИКТ инструменти и смарт приложения, подпомагащи представянето и популяризирането на кулинарните традиции, онлайн форум, фестивал и мерки за публичност.

Очакваните резултати по проекта са:

  • Проучване „Традиционни рецепти от Област Хасково“ и Проучване „Традиционнирецепти от Област Мерич“;
  • Проучване „Местни области с традиционна кухня в Област Хасково“ и Проучване Проучване „Местни области с традиционна кухня в Област Мерич“;
  • Карта „Местни области с традиционна кухня в Област Хасково и Област Мерич“;
  • 10 дълги и 10 кратки видеа представящи традиционни рецепти от Хасково;
  • 10 дълги и 10 кратки видеа представящи традиционни рецепти от Мерич;
  • Уеб платформа „Виртуален шеф“ - обща платформа за традиционни кулинарни характеристики на Хасково и Мерич на три езика;
  • Смарт приложение за мобилни устройства: „Хасково и Мерич готвят“ - представя бързото и лесно приготвяне на традиционни рецепти от Хасково и Мерич на три езика;
  • Фестивал Хасково и Мерич готвят;
  • Рецептурник с традиционна кухня „Кулинарна наслада от Хасково и Мерич“ на български и турски език;
  • Информационни брошури, публикации, пресконференции, партньорски срещи.
Дата на последна актуализация: 12.09.2017