Виртуална кухня Марица – Мерич№ CB005.1.23.017

European Union

Дейности

Проектът включва следните дейности:

Дейност 1: Проучвания в Хасково

Тази дейност осигурява провеждането на двете основни проучвания по проекта в Област Хасково.

Проучването „Традиционни рецепти от Област Хасково“ се фокусира върху събирането на информация и други релевантни данни относно традиционната регионална кулинарна култура и традиционната кухня за всички 11 общини в Област Хасково. Събраната информация е свързана с традиционната българска кухня в Област Хасково и се асоциира с историята, обичаите и традициите. Проучването следва да идентифицира минимум 20 рецепти традиционни за областта. Проучването „Местни области с традиционна кухня в Област Хасково“ покрива заведенията за хранене включени в Регистър на заведенията за хранене в Област Хасково идентифицирани като: ресторанти, заведения за бързо обслужване и кафе сладкарници. Целта е да се проучи кои са най-търсените традиционни ястия, които се предлагат в заведенията за хранене в Област Хасково. Като резултат от проучването се очаква да се обособят местни области с традиционна кухня в Област Хасково, които ще бъдат изобразени в карта „Местни области с традиционна кухня в Област Хасково“.

Дейност 2: Проучвания в Мерич

Тази дейност осигурява провеждането на двете основни проучвания по проекта в Мерич.

Проучването „Традиционни рецепти от Област Мерич“ се фокусира върху събирането на информация и други релевантни данни относно традиционната регионална кулинарна култура и традиционната кухня за регион Мерич. Събраната информация е свързана с традиционната турска кухня в регион Мерич и се асоциира с историята, обичаите и традициите. Проучването следва да идентифицира минимум 20 рецепти традиционни за областта.

Проучването „Местни области с традиционна кухня в регион Мерич“ покрива заведенията за хранене в областта идентифицирани като: ресторанти, заведения за бързо обслужване и кафе сладкарници. Целта е да се проучи кои са най-търсените традиционни ястия, които се предлагат в заведенията за хранене в регион Мерич. Като резултат от проучването се очаква да се обособят местни области с традиционна кухня в Област Мерич, които ще бъдат изобразени в карта „Местни области с традиционна кухня в регион Мерич“.

Дейност 3: Видео готвене – традиционни рецепти от Хасково и Мерич

Тази дейност осигурява видео презентация на традиционните рецепти от областите Хасково и Мерич:

 • Разработване на дълги видеоклипове за изпълнение на 10 традиционни рецепти от Хасково и 10 традиционни рецепти от Мерич.

 • Разработване на много кратки видео клипове за10 традиционни рецепти от Хасково и 10 традиционни рецепти от Мерич. Тези кратки видеоклипове ще са необходими за смарт приложение.

Дейност 4: Уеб платформа „Виртуален шеф“ и смарт приложение „Хасково и Мерич готвят“

Тази дейност е фокусирана върху използването на ИКТ инструменти и приложения за разработване на продуктите по проекта и за представяне на самия проект:

 • Разработване на уеб платформа „Виртуален готвач“. Концепцията на „Виртуален готвач е да бъде обща платформа, в която ще бъдат представени традиционните ястия на Хасково и Мерич. Платформата ще има on-line форум, в който всички заинтересовани страни и партньори по проекта ще работят в мрежа и ще обменят информация, свързана с проекта и неговия напредък, ще обменят добри практики, информация свързана с интересни места и дестинации от двете страни на границата за традиционни кухни, за потенциала на трансграничния регион за развитие на кулинарен туризъм и т.н. Платформата ще има и част, посветена на представянето на проекта (партньори, цели, дейности, резултати, новини и др.), което е от голямо значение за разпространението на резултатите от проекта и осведомеността за средствата от ЕС и ИПП.

 • Разработване на „Хасково и Мерич готвят“. Това ще бъде софтуерно приложение, което представя традиционните рецепти от Хасково и Мерич в бързо и лесно готвене.

Дейност 5: Фестивал Хасково и Мерич готвят

Фестивалът „Хасково и Мерич готвят“ ще бъде организиран в регион Мерич. Фестивалът ще представи продуктите, свързани с традиционната кухня на Хасково и Мерич (проучвания, карта, дълги и кратки видеа, Virtual Chef, Haskovo & Merich Cooking за смарт устройства). По време на фестивала традиционните рецепти от трансграничния регион Хасково и Мерич ще бъдат представени, като участниците ще имат възможност да опитат традиционните ястия от двата региона.

Дейност 6: Информация и публичност в България

Тази дейност ще осигури необходимите инструменти за промотиране на прокета и на финансирането по проекта, предоставено от Европейския съюз по ИПП II. В Хасково ще бъдат изпълнени следните дейности:

 • 1 начална пресконференция в Хасково
 • 7 прессъобщения в местните / регионалните медии в Хасково
 • Информационна табела за проекта, инсталирана в офиса на РСО Марица.

Дейност 7: Информация и публичност в Турция

Тази дейност ще осигури необходимите инструменти за промотиране на прокета и на финансирането по проекта, предоставено от Европейския съюз по ИПП II. В Мерич ще бъдат изпълнени следните дейности:

 • 1 финална пресконференция в Мерич;
 • Отпечатване Рецептурник с традиционни рецепти „Кулинарни изкушения на пограничния регион Хасково - Мерич“ на български и турски език в 1000 екземпляра
 • 7 прессъобщения в местните / регионалните медии в Одрин
 • Информационна брошура за проекта в 500 екземпляра
 • Информационна табела за проекта, която ще бъде инсталирана в офиса на партньора.
Дата на последна актуализация: 12.09.2017