Виртуална кухня Марица – Мерич№ CB005.1.23.017

European Union

Партньори

Партньорството по проект „Виртуална кухня Марица - Мерич“ се състои от 2 партньора от България и Турция. Партньорите обединяват знания, умения и усилия за постигане на проектните цели.

Регионално сдружение на общините „Марица“

Уебсайт: http://www.maritza.info

Rice Paddy Commission of Meric District

Уебсайт: www.meric.gov.tr

Дата на последна актуализация: 12.09.2017