Виртуална кухня Марица – Мерич№ CB005.1.23.017

European Union

Новини

Медиите за нас

През месец декември 2017 г. в местни и регионални медии в Област Хасково е публикувана информация за напредъка на дейностите по проект „Виртуална кухня Марица - Мерич”. Информацията е публикувана в:

Близо година екипът...

Втора работна среща

Втората работна среща по проект: „Виртуална кухня Марица - Мерич“, № CB005.1.23.017, финансиран по финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Турция 2014-2020 се проведе в офиса на РСО „Марица“ в Бизнес Инкубатор, Клокотица на 11 декември 2017 г.

Начална пресконференция

Стартът на проект „Виртуална кухня Марица - Мерич”, № CB005.1.23.017, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Турция 2014-2020

Първа работна среща

На 12 май 2017 г. в гр. Одрин, Турция се проведе първата работна среща по проект: „Виртуална кухня Марица – Мерич“, № CB005.1.23.017, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Турция 2014-2020.