Виртуална кухня Марица – Мерич№ CB005.1.23.017

European Union

Новини

ФЕСТИВАЛ “ХАСКОВО И МЕРИЧ ГОТВЯТ” ПО ПРОЕКТ „ВИРТУАЛНА КУХНЯ МАРИЦА - МЕРИЧ“

Фестивал “Хасково и Мерич готвят” по проект: „Виртуална кухня Марица - Мерич“, № CB005.1.23.017, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Турция 2014-2020 се проведе в Мерич, Турция на 10 май 2018.

В събитието участие взеха повече о..