Виртуална кухня Марица – Мерич№ CB005.1.23.017

European Union

Новини

Медиите за нас през месец май 2018 г.

През месец май 2018 г. в местни и регионални медии в Област Хасково е публикувана информация за напредъка на дейностите по проект „Виртуална кухня Марица - Мерич”. Информацията е публикувана в:

48 р...

ТРЕТА РАБОТНА СРЕЩА

Третата работна среща по проект: „Виртуална кухня Марица - Мерич“, № CB005.1.23.017, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Турция 2014-2020 се проведе в Мерич, Турция на 10 май 2018 г.

На срещата присъстваха 8 участници – пре...

Инфомационна брошура

Информационна брошура бе разработена и отпечатана в 500 екземпляра на български, английски и турски език по проект: „Виртуална кухня Марица - Мерич“, № CB005.1.23.017, фин..