Виртуална кухня Марица – Мерич№ CB005.1.23.017

European Union

Новини

Изпълнението на проект „Виртуална кухня Марица - Мерич” приключи


На 20 юни 2018 г. приключи изпълнението на проект „Виртуална кухня Марица - Мерич”, № CB005.1.23.017, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Турция 2014-2020. Проектът стартира през месец март 2017 г. и е с обща продължителност 15 месеца. В периода 21.03.2017 – 20.06.2018 г. партньорите по проекта - РСО „Марица“ (Водещ партньор) и Комисия по оризищата в Мерич (Партньор 2) работиха за успешната подготовка, организация и изпълнение на следните дейности:

Дейност 1: Проучвания в Хасково

Изпълнението на тази дейност осигури провеждането на двете основни проучвания по проекта в Област Хасково - Проучване „Традиционни рецепти от Област Хасково“ и Проучването „Местни области с традиционна кухня в Област Хасково“. За успешното изпълнение на дейността Водещият партньор ангажира външен изпълнител съгласно проведена тръжна процедура, който изпълни двете проучвания съгласно предвидения график по проекта – до 20.09.2017 г.

Резултатите от дейността са:

 • Проучване „Традиционни рецепти от Област Хасково“ с фокус върху събирането на информация и други релевантни данни относно традиционната регионална кулинарна култура и традиционната кухня за всички 11 общини в Област Хасково. Събраната информация представя традиционната българска кухня в Област Хасково, представя 48 традиционни рецепти от Област Хасково и кратка информация за обичаи и традиции за някои рецепти.
 • Проучване „Местни области с традиционна кухня в Област Хасково“ - покрива заведенията за хранене включени в Регистър на заведенията за хранене в Област Хасково идентифицирани като: ресторанти, заведения за бързо обслужване и кафе сладкарници. Проучени и систематизирани са най-търсените традиционни ястия, които се предлагат в заведенията за хранене в Област Хасково. Oбособени са местни области с традиционна кухня в Област Хасково - Местна област „Сакар планина”, Местна област „Горнотракийска низина” и Местна област „Източни Родопи“.
 • Kарта „Местни области с традиционна кухня в Област Хасково“ в електронен формат, която представя трите местни области в региона - Местна област „Сакар планина”, Местна област „Горнотракийска низина” и Местна област „Източни Родопи“, като за всяка област са показани идентифицираните типични ястия.
 • Карта „Местни области с традиционна кухня в Област Хасково и Област Мерич“ в електронен формат.

За успешното изпълнение на дейността партньорите проведоха една работна среща през месец май 2017 г. в Одрин, Турция.

Дейност 2: Проучвания в Мерич

Изпълнението на тази дейност осигури провеждането на двете основни проучвания по проекта в Мерич - Проучване „Традиционни рецепти от Област Мерич“ и Проучването „Местни области с традиционна кухня в регион Мерич“. За успешното изпълнение на дейността Партньор 2 ангажира външен изпълнител съгласно проведена тръжна процедура, който изпълни двете проучвания съгласно предвидения график по проекта – до 20.09.2017 г.

Резултатите от дейността са:

 • Проучване „Традиционни рецепти от Област Мерич“ с фокус върху събирането на информация и други релевантни данни относно традиционната регионална кулинарна култура и традиционната кухня в Област Мерич. Събраната информация традиционната турска кухня в регион Мерич и се асоциира с историята, обичаите и традициите, представя 67 традиционни рецепти от Област Мерич и кратка информация за обичаи и традиции за някои рецепти.
 • Проучване „Местни области с традиционна кухня в регион Мерич“ - покрива заведенията за хранене в Мерич като: ресторанти, заведения за бързо обслужване и кафе сладкарници. Проучени и систематизирани са най-търсените традиционни ястия, които се предлагат в заведенията за хранене в Мерич.
 • Kарта „Местни области с традиционна кухня в регион Мерич“ в електронен формат.

За успешното изпълнение на дейността партньорите проведоха една работна среща през месец май 2017 г. в Одрин, Турция.

Дейност 3: Видео готвене – традиционни рецепти от Хасково и Мерич Изпълнението на тази дейност осигури разработването и заснемането на видеоклипове с традиционни рецепти от областите Хасково и Мерич. За успешното изпълнение на дейността Водещият партньор ангажира външен изпълнител съгласно проведена тръжна процедура, който разработи и засне видеоклиповете съгласно предвидения график по проекта – до 20.03.2018 г.

Резултатите от дейността са:

 • 10 разработени и заснети видеоклипа за традиционни рецепти от Област Хасково (всеки с минимална продължителност 15 минути) за целите на уеб портал Виртуален Шеф
 • 10 разработени и заснети видеоклипа за традиционни рецепти от регион Мерич (всеки с минимална продължителност 15 минути) за целите на уеб портал Виртуален Шеф
 • 10 разработени и заснети видеоклипа за традиционни рецепти от Област Хасково (всеки с минимална продължителност 2 минути) за целите на смарт приложение Хасково и Мерич готвят
 • 10 разработени и заснети видеоклипа за традиционни рецепти от регион Мерич (всеки с минимална продължителност 2 минути) за целите на смарт приложение Хасково и Мерич готвят.

За успешната подготовка и изпълнение на дейността партньорите проведоха една работна среща през месец декември 2017 г. в офиса на РСО „Марица“ в България.

Дейност 4: Уеб платформа „Виртуален шеф“ и смарт приложение „Хасково и Мерич готвят“

Изпълнението на тази дейност осигури разработването конкретни ИКТ инструменти и приложения, чиято цел е да подпомогнат представянето продуктите по проекта и представянето на самия проект - уеб платформа „Виртуален готвач“ www.virtual-chef.eu и смарт приложение „Хасково и Мерич готвят“ в Google Play. За успешното изпълнение на дейността Водещият партньор ангажира външен изпълнител съгласно проведена тръжна процедура, който разработи платформата и приложението съгласно предвидения график по проекта – до 08.06.2018 г.

Резултатите от дейността са:

 • уеб платформа „Виртуален готвач“ www.virtual-chef.eu – обща платформа за регионите Хасково, България и Мерич, Турция на български, турски и английски език, която представя техните традиционните ястия. Платформата предлага on-line форум, в който всички заинтересовани страни и партньори по проекта имат възможност да работят в мрежа, да обменят информация за проекта и неговия напредък, за добри практики, информация свързана с интересни места и дестинации от двете страни на границата, за традиционни кухни, за потенциала на трансграничния регион за развитие на кулинарен туризъм и т.н. Платформата има отделен раздел, посветен на представянето на проекта (партньори, цели, дейности, резултати, новини и др.), което е от голямо значение за разпространението на резултатите от проекта и осведомеността за средствата от ЕС и ИПП.
 • Смарт приложение „Хасково и Мерич готвят“ достъпно безплатно в Google Play, което представя традиционните рецепти от Хасково и Мерич в бързо и лесно готвене, както и някои традиции и обичаи свързани с тези рецепти.

За успешното и изпълнение на дейността партньорите проведоха една работна среща през месец май 2018 г. в Мерич, Турция.

Дейност 5: Фестивал Хасково и Мерич готвят

Изпълнението на тази дейност осигури провеждането на Фестивал „Хасково и Мерич готвят“. За успешното изпълнение на дейността Партньор 2 ангажира външен изпълнител съгласно проведена тръжна процедура, който организира и проведе фестивала съгласно предвидения график по проекта – до 20.06.2018 г. Фестивалът „Хасково и Мерич готвят“ се проведе в Мерич, Турция на 10 май 2018 г. с над 40 участници. Фестивалът представи продуктите, свързани с традиционната кухня на Хасково и Мерич (проучвания, карта, дълги и кратки видеа, уеб платформа Virtual Chef, смарт приложение Haskovo & Merich Cooking). По време на фестивала бяха представени традиционните рецепти от трансграничния регион Хасково и Мерич, като участниците ще имаха възможността да опитат традиционните ястия от двата региона. На фестивала между страните бе подписан Меморандум за сътрудничество за устойчиво развитие на туризма в Хасково и Мерич. Партньор 2 осигури материали за фестивала – 1 банер и пакет брандирани материали за всеки участник (готварска престилка, магнит, тефтер и химикал).

Дейност 6: Информация и публичност в България

Тази дейност осигури необходимите инструменти за промотиране на проекта и на финансирането по проекта, предоставено от Европейския съюз по ИПП II. Водещият партньор изпълни изпълнени следните дейности в Хасково:

 • 1 начална пресконференция в Хасково, проведена на 29 май 2017 г. в офиса на РСО „Марица“
 • 7 прессъобщения в местните / регионалните медии в Хасково
 • Информационна табела за проекта, поставена в офиса на РСО „Марица“.

Дейност 7: Информация и публичност в Турция

Тази дейност осигури необходимите инструменти за промотиране на проекта и на финансирането по проекта, предоставено от Европейския съюз по ИПП II. Партньор 2 изпълни следните дейности в Мерич:

 • 1 финална пресконференция в Мерич, проведена на 10 май 2018 г.;
 • Отпечатване Рецептурник с традиционни рецепти „Кулинарни изкушения на пограничния регион Хасково - Мерич“ на български и турски език в 1000 екземпляра
 • 7 прессъобщения в местните / регионалните медии в Одрин
 • Информационна брошура за проекта в 500 екземпляра
 • Информационна табела за проекта, поставена в офиса на партньора.

За успешното приключване на проекта партньорите проведоха една работна среща през месец юни 2018 г. в офиса на РСО „Марица“.