Виртуална кухня Марица – Мерич№ CB005.1.23.017

European Union

Новини

ЧЕТВЪРТА РАБОТНА СРЕЩА

Четвъртата работна среща по проект: „Виртуална кухня Марица - Мерич“, № CB005.1.23.017, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Турция 2...

Медиите за нас - 18.06.2018 г.

През месец юни 2018 г. в местни и регионални медии в Област Хасково е публикувана информация по проект „Виртуална кухня Марица - Мерич”. Информацията е публикувана в:

Днес представяме две рецепти на...