КАРТА "МЕСТНИ ОБЛАСТИ С ТРАДИЦИОННА КУХНЯ В ОБЛАСТ ХАСКОВО И МЕРИЧ"
ПО ПРОЕКТ ВИРТУАЛНА КУХНЯ МАРИЦА – МЕРИЧ, № CB005.1.23.017

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020

Димитровград Хасково Симеоновград Харманли Любимец Свиленград Тополовград Минерални бани Стамболово Маджарово Ивайловград Одрин Серем Мерич Субашъ Кюплю

Тази карта е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на картата е отговорност единствено на РСО „Марица“ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата