Виртуална кухня Марица – Мерич№ CB005.1.23.017

European Union

Контакти

Регионално сдружение на общините "Марица";

Седалище:

6300 Хасково, ул."Цар Освободител" 4,

Адрес за кореспонденция:

Бизнес Инкубатор, 6310 с. Клокотница

maritza@maritza.info

тел.: +359 38 66 5021

факс: +359 38 66 4869


Rice Paddy Commission of Meric District

Büyükdoğanca Mah. Artezyen Street No.: 20 Meriç / EDİRNE 22106

тел.: +90 284 415 1370

факс: +90 284 415 137

Дата на последна актуализация: 12.09.2017